Biblio

Found 1 results

2012
О.Ю. Тимовчак-М, А.М. Пелещишин.  2012.  Місце та роль споживацького досвіду в інформаційному середовищі WWW. Східно-Європейський журнал передових технологій. № 2/11 (56):39-45.