Biblio

Found 3 results

2002
А.М. Пелещишин.  2002.  Оптимізація розміщення ресурсів в мережі Інтернет. Міжнар. конф. з індуктивного моделювання "МКІМ-2002". :172-176.
2001
А.М. Пелещишин.  2001.  Оптимізація розміщення інформаційних ресурсів на компонентах Web-системи. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №438
1998
Є.В. Буров, А.М. Пелещишин.  1998.  Оптимізація розміщення даних у Web-системах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №330:17-27.