Системні загрози інформаційній безпеці у середовищі WWW

TitleСистемні загрози інформаційній безпеці у середовищі WWW
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsА.М. Пелещишин, Д.О. Тарасов
JournalАвтоматизовані системи управління та пристрої автоматизації
Volume№133
Start Page131-137
Keywordsінтернет безпека, інформаційна безпека, інформаційне суспільство, системні загрози
Abstract

У статті введено поняття “системні загрози” інформаційній безпеці у середовищі WWW. Проведено аналіз особливостей середовища WWW та методів захисту від системних загроз (пониження сайту в рейтингах, руйнування спільноти сайту, компрометація тощо).