Розробка інформаційних систем у Web-середовищах

TitleРозробка інформаційних систем у Web-середовищах
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsА.М. Пелещишин
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі
Volume№315
Start Page193-208
Keywordsінтранет, інформаційні системи, веб сайт, розробка сайту