Розробка комплексних інформаційних систем архітектури “клієнт-сервер” на прикладі АСУ “Збут-Фінанси”

TitleРозробка комплексних інформаційних систем архітектури “клієнт-сервер” на прикладі АСУ “Збут-Фінанси”
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsА.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець, А.В. Мікула
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі
Volume№315
KeywordsERP системи, інформатизація виробничих підприємств, інформаційні системи, клієнт-сервер