Біографія

Народився 21 травня 1973 року в Львові в сім’ї науковців.
У 1900-1995 роках навчався в Львівському Державному університеті ім.І.Франка на факультеті прикладної математики. Закінчив з відзнакою.
З 1995 року працював на посаді стажиста-дослідника кафедри "Інформаційні системи та мережі" Національного університету "Львівська політехніка".
У 1996-1999 роках навчався у стаціонарній аспірантурі кафедри "Інформаційні системи та мережі", В 1999-2001 роках працював на посаді асистента, а з 2001 року – на посаді доцента цієї ж кафедри .
З 2008 по 2011 рік працював професором кафедри "Інформаційні системи та мережі".
З 2011 року - завідувач кафедри "Соціальні комунікації та інформаційна діяльність" Національного університету "Львівська політехніка"
У 2001 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Методи та алгоритми моделювання Web-систем” по спеціальності 01.05.02 “Математичне моделювання”.
У 2003 році отримав вчене звання доцента.
У 2008 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук „Методи та засоби позиціонування сайтів у системі World Wide Web” за спеціальністю 01.05.03 “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем”. Отримані наукові результати відкривають новий перспективний напрям досліджень у сфері інформаційних технологій та дозволяють Львівській політехніці утримувати першість серед наукових закладів України у наукових дослідженнях глобальних інформаційних мереж, Інтернету, WWW та комп’ютерних систем соціальних комунікацій.
У 2013 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі "Соціальні комунікації та інформаційна діяльність"
Керував успішно захищеними кандидатськими дисертаціями аспірантів Сєров Ю.О., Березко О.Л. та Тимовчак-Максимець О.Ю.
Опублікував біля 100 наукових праць, з них три наукові монографії з проблематики глобального інформаційного простору та двох навчальних посібників для студентів магістерського рівня навчання спеціальностей «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та «Консолідована інформація» Науково-дослідна робота пов’язана з побудовою глобальних інформаційних систем на основі Web-технологій.

Є членом 2 спеціалізованих рад за спеціальностями «Математична, прикладна та структурна лінгвістика» та «Телекомунікаційні системи».