Використання апарату нечітких множин для опису аудиторії веб-сайту

TitleВикористання апарату нечітких множин для опису аудиторії веб-сайту
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsА.М. Пелещишин, Н.Б. Шаховська
JournalШтучний інтелект
Start PageС.521-530
Keywordsаудиторія сайту, моделювання сайту, нечітка множина, сайт, тематика сайту
Abstract

Описано проблеми моделювання аудиторії сайту. Уведено модель користувача WWW та методи кількісного визначення аудиторії сайту. У статті пропонується нова модель аудиторії сайта як нечітка множина, яка описує міру приналежності користувачів WWW до аудиторії сайта. Пропонуються нові підходи до визначення такої міри. На основі отриманих результатів сформульовано нові підходи до оцінки розмірів аудиторії сайта.

URLhttp://www.iai.dn.ua/public/JournalAI_2005_3/Razdel6/05_Peleshchishin_Shakhovskaya.pdf