Оптимізація розміщення інформаційних ресурсів на компонентах Web-системи

TitleОптимізація розміщення інформаційних ресурсів на компонентах Web-системи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsА.М. Пелещишин
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі
Volume№438
Start Page115-120
Keywordsінформаційні ресурси, оптимізація структури сайту, реплікація даних, сайт