Пошук, консолідація та аналіз даних у глобальній системі World Wide Web

TitleПошук, консолідація та аналіз даних у глобальній системі World Wide Web
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsА.М. Пелещишин
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі
Volume№489
Start Page233-246
Keywordsгіпертекст, консолідована інформація, пошук в WWW, пошукові системи