Розробка програмного забезпечення систем архітектури “клієнт-сервер” з використанням СУБД Oracle7

TitleРозробка програмного забезпечення систем архітектури “клієнт-сервер” з використанням СУБД Oracle7
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsА.М. Пелещишин
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі
Volume№315
Start Page183-193
KeywordsOracle, інформаційні системи, клієнт-сервер, розробка сайту, СКБД