Використання апарату абстрактних автоматів для моделювання Web-систем

TitleВикористання апарату абстрактних автоматів для моделювання Web-систем
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsА.М. Пелещишин
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі
Volume№330
Start Page188-201
Keywordsабстрактні автомати, математичні моделі інформаційних систем, формальний опис веб сайту