Пелещишин А.М. Напрямки використання Web-технологій при побудові інформаційних систем у сфері виробництва та бізнесу

TitleПелещишин А.М. Напрямки використання Web-технологій при побудові інформаційних систем у сфері виробництва та бізнесу
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі, інформаційні технології в управлінні
Volume№330
Pagination202-211
Keywordsінформаційні системи, автоматизація бізнесу