Оптимізація розміщення даних у Web-системах

TitleОптимізація розміщення даних у Web-системах
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsЄ.В. Буров, А.М. Пелещишин
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі
Volume№330
Pagination17-27
Keywordsоптимізація навантаження на мережу, реплікація даних, розподілені інформаційні системи