Аналіз комунікативних процесів у Веб-спільнотах середовища Веб 2.0

TitleАналіз комунікативних процесів у Веб-спільнотах середовища Веб 2.0
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsСєров ЮО, Пелещишин АМ, Слобода КО
JournalСхідно-Європейський журнал передових технологій
Volume№ 1/2 (37)
Pagination38–41
Keywordsінформаційне суспільство, Веб 2, веб-спільноти, соціальні комунікації в інтернет