Місце та роль споживацького досвіду в інформаційному середовищі WWW

TitleМісце та роль споживацького досвіду в інформаційному середовищі WWW
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsО.Ю. Тимовчак-М, А.М. Пелещишин
JournalСхідно-Європейський журнал передових технологій
Volume№ 2/11 (56)
Pagination39-45
Date Published04/2012
KeywordsWWW, веб форум, виявлення оцінок, лінгвістичні маркери, споживацький досвід