Biblio

Found 5 results

2012
О.Ю. Тимовчак-М, А.М. Пелещишин.  2012.  Розроблення формалізованих запитів для виявлення веб-форумів та дискусій. Вісник Національного авіаційного університету . № 1 (50):106-111.
2010
2004
А.М. Пелещишин, В.М. Литвин.  2004.  Методи пошуку інформації у глобальній системі World Wide Web. Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації. №127
2003
А.М. Пелещишин.  2003.  Пошук, консолідація та аналіз даних у глобальній системі World Wide Web. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №489