Biblio

Found 3 results

2007
А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич.  2007.  Архітектура програмного комплексу автоматизації координації холдингу. Східно-Європейський журнал передових технологій. №3(27)
2005
2004
А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич, Ю.О. Сєров.  2004.  Інтелектуальна система аналізу слабоструктурованих Веб-ресурсів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №519