Biblio

Found 2 results

2013
Тимовчак-Максимець ОЮ, Пелещишин АМ.  2013.  Споживацький досвід як форма користувацького інформаційного наповнення інтернету . Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві. :113-114.
2007
А.М. Пелещишин, О.Л. Березко.  2007.  WWW як соціальна мережа. Proc. of the Second Intern. Conf. on Computer Science and Engineering "CSE-2007". :29-30.