Biblio

Found 13 results

2013
Тимовчак-Максимець ОЮ, Пелещишин АМ.  2013.  Споживацький досвід як форма користувацького інформаційного наповнення інтернету . Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві. :113-114.
2012
2010
2007
2006
2005
Peleschyshyn A, Syerov Y.  2005.  Intelligent system of news classyfying and analysis retrieved from Internet-resources. Междунар. школа-конференция по приоритетному направлению “Информационно-коммуникационные системы”. :5-6.
А.М. Пелещишин, О.Л. Березко.  2005.  Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи та мережі. №546