Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства

TitleПроцеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsА.М. Пелещишин, Ю.О. Сєров, О.Л. Березко, О.П. Пелещишин, О.Ю. Тимовчак-М, О.В. Марковець
Number of Pages368
PublisherВид-во Національного університету "Львівська політехніка"
CityЛьвів
KeywordsWorld Wide Web, інтернет маркетинг, інформаційне суспільство, Веб 2, веб особистість, веб спільнота, електронне урядування, форум
Abstract

Досліджено важливу науково-технічну та соціальну проблему розвитку інформаційного суспільства за допомогою побудови віртуальних спільнот у глобальній системі World Wide Web. Розглянуто широке коло питань, зокрема розроблено формальні моделі віртуальних спільнот на основі веб-форумів, їхніх окремих складових, інформаційного наповнення та аудиторії сайтів, методи ефективного позиціонування спільнот у системі WWW, методи та алгоритми побудови ефективних віртуальних спільнот, видобування користувацького досвіду із соціальних середовищ комунікації, персоніфікації інформаційного наповнення віртуальних спільнот.

Книга призначена для спеціалістів з проектування, розроблення, популяризації та позиціонування веб-спільнот, видобування та персоніфікації інформації з соціальних середовищ комунікації, науковців у галузі глобальних інформаційних систем, Інтернету та WWW, фахівців з консолідованої інформації, електронного урядування та електронної комерції, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

URLhttp://vlp.com.ua/node/8476
Full Text

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Розвиток World Wide Web як інфраструктури інформаційного суспільства.
1.1. Етапи формування глобальної системи World Wide Web.
1.2. Комплекс технологій веб 2.0.
1.3. Багаторівнева структура сайта.
1.4. Організація процесів соціальних комунікацій на основі веб-спільнот у мережі Інтернет.
1.5. Аналіз типів віртуальних спільнот, їхні переваги і недоліки.
Розділ 2. Формальна модель сайта як основи середовища соціальної комунікації.
2.1. Основні поняття.
2.2. Глобальні сервіси.
2.3. Модель сайта.
2.4. Оточення сайта.
2.5. Правила глобального середовища.
Розділ 3. Структура та модель аудиторії сайта.
3.1. Підходи до структурування аудиторії сайта.
3.2. Модель аудиторії сайта.
3.3. Цінність та зацікавленість аудиторії сайта.
Розділ 4. Моделювання тематики сайта.
4.1. Основні принципи визначення тематичних показників сайта.
4.2. Навігаційні методи визначення тематики сайта.
4.3. Визначення тематики сайта на основі ключових фраз та пошукових запитів.
Розділ 5. Позиціонування веб-сайтів.
5.1. Місце та завдання сайтів у глобальній системі WWW. Покращання позиції сайта в WWW.
5.2. Професійні задачі позиціонування сайтів.
5.3. Позиція сайта в WWW.
5.4. Ефективність позиції сайта.
5.5. Визначення позиції сайта.
5.6. Механізми та процес формування позиції сайта.
5.7. Збалансованість позиції сайта.
5.8. Окремі випадки дисбалансу в позиції сайта.
Розділ 6. Архітектура та модель віртуальної спільноти на основі веб-форуму.
6.1. Аналіз архітектури спільнот на основі веб-форумів.
6.2. Аналіз характерних особливостей сутностей веб-форуму.
6.3. Аналіз критеріїв ефективності віртуальних спільнот на основі веб-форумів.
6.5. Побудова моделі віртуальної спільноти.
6.6. Аналіз особливостей моделювання веб-форумів.
6.7. Побудова моделі веб-форуму.
6.8. Побудова моделі тематики веб-форуму (Б-дерево).
6.9. Побудова моделі учасника веб-форуму і методу поведінкової класифікації учасників.
6.10. Розроблення методів розрахунку характеристик учасників веб-форуму.
6.11. Визначення корисності учасника для спільноти.
Розділ 7. Позиціонування форумів та інших форм спільнот користувачів WWW.
7.1. Сайти інтернет-спільнот та їхні особливості.
7.2. Особливості визначення та оптимізації тематики сайтів спільнот.
7.3. Модель аудиторії форуму.
7.4. Особливості позиціонування форумів.
7.5. Інші веб-форми інтернет-спільнот.
7.6. Вторинні виграші власників сайтів-спільнот.
Розділ 8. Аналіз користувацького наповнення у WWW.
8.1. Аналіз користувацького інформаційного наповнення у WWW.
8.2. Побудова моделі структури інформаційного наповнення у WWW.
8.3. Побудова моделі історії користувацького інформаційного наповнення у WWW.
8.4. Побудова персоніфікаційної класифікації інформаційного наповнення у WWW.
8.5. Побудова моделі веб-особистості.
Розділ 9. Маркетингова діяльність в онлайн-спільнотах World Wide Web.
9.1. World Wide Web як середовище передавання маркетингової інформації.
9.2. Основні напрями інтернет-маркетингу.
9.3. Позиціонування WWW-представництва підприємства.
9.4. Потоки маркетингової інформації у World Wide Web.
9.5. Використання онлайн-спільнот у інтернет-маркетингу.
Розділ 10. Інформаційні технології маркетингової діяльності в онлайн-спільнотах.
10.1. Релевантність та важливість спільнот.
10.2. Основні базові стратегії використання онлайн-спільнот.
10.3. Методи визначення базових показників спільнот.
10.4. Методи виявлення важливих та релевантних спільнот.
10.5. Використання офіційного сайта підприємства у маркетингу в онлайн-спільнотах.
10.6. Алгоритм пошуку релевантних онлайн-спільнот.
10.7. Алгоритм пошуку релевантних дискусій у онлайн-спільнотах.
10.8. Моніторинг маркетингової активності конкурентів у онлайн-спільнотах.
Розділ 11. Формування суспільного авторитету за допомогою комплексного подання в системі Вікіпедія на прикладі ВНЗ.
11.1. Актуальність та доцільність формування суспільного авторитету ВНЗ.
11.2. Основні засади подання ВНЗ у системі Вікіпедія.
11.3. Планування дій та необхідні ресурси.
11.4. Вимоги до наповнення онлайн-енциклопедії Вікіпедія.
11.5. Ресурси для реалізації програми подання ВНЗ в системі Вікіпедія.
Розділ 12. Комунікативна взаємодія у віртуальних спільнотах на основі веб-форумів.
12.1. Роль віртуальних спільнот у реалізації інформаційно-комунікативних потреб їхніх учасників.
12.2. Інформаційна поведінка учасників віртуальних спільнот.
12.3. Інформаційні ролі учасників у комунікативній взаємодії.
12.4. Класифікація учасників віртуальних спільнот за рівнем компетентності у тематиці.
12.5. Класифікація веб-форумів за розподілом інформаційних ролей.
12.6. Структура інформаційного наповнення веб-форуму.
12.7. Обмін досвідом у віртуальних спільнотах.
12.8. Лінгвістична оцінка як складова споживацького досвіду.
12.9. Модель оцінного судження у веб-дописі.
Список літератури.