Biblio

Found 11 results

2007
2006
2005
А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець.  2005.  Визначення тематики сайту на основі розділів каталогів Інтернет-ресурсів. Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації. №131
А.М. Пелещишин.  2005.  Моделювання позиції сайту в глобальному середовищі WWW. Східно-Європейський журнал передових технологій. №2(6) Abstract
А.М. Пелещишин.  2005.  Оптимізація форумів та інших форм спільнот користувачів WWW. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №549
2004
А.М. Пелещишин.  2004.  Методи визначення та оптимізації тематики сайту. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №519
А.М. Пелещишин.  2004.  Моделювання аудиторії Веб-сайта. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування: теорія та практика.. №522
2002
А.М. Пелещишин.  2002.  Методи побудови ефективних WWW-систем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №464