Методи побудови ефективних WWW-систем

TitleМетоди побудови ефективних WWW-систем
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsА.М. Пелещишин
JournalВісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі
Volume№464
Start Page240-255
Keywordsаудиторія сайту, ефективність сайту, позиціонування сайту, сайт