Розширення DF- та ER-діаграм проектування Web-систем

TitleРозширення DF- та ER-діаграм проектування Web-систем
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsА.М. Пелещишин, П.І. Жежнич
JournalСхідно-Європейський журнал передових технологій
Volume№5/2005
Start Page95-99
KeywordsDF-діаграми, ER-діаграми, інформаційний менеджмент, моделювання сайту, розробка сайту, сайт
Abstract

Розглянуто підходи до розширення існуючого структурного підходу до проектування Web-систем за допомогою DFD та ERD. Побудовано відповідні розширення нотацій Ґейна-Сарсона для DFD та нотації Баркера для ERD

URLhttp://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vejpt/2005_5_2/EEJET_5_2_2005_95-99.pdf