сайт

Методи побудови ефективних WWW-систем

А.М. Пелещишин.  2002.  Методи побудови ефективних WWW-систем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №464

Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL

А. Пелещишин, П.І. Жежнич, О.В. Марковець.  2007.  Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL.

Зміст
1. Основні особливості Perl.
2. Інтерфейс CGI.
3. Генерація динамічних документів.
4. Створення форм.
5. Додаткові можливості CGI.
6. Робота з базами даних в Рerl. Додатки. Список літератури.

Syndicate content