Biblio

Found 66 results

2006
А.М. Пелещишин.  2006.  Використання веб-холдингів для підвищення ефективності представництва в WWW. Східно-Європейський журнал передових технологій. №2/2006 Abstract
А.М. Пелещишин.  2006.  Етапи та механізми формування позиції сайту в WWW. Східно-Європейський журнал передових технологій. №1/2006
П.І. Жежнич, А.М. Пелещишин, Н.Б. Шаховська.  2006.  Засоби моделювання невизначеностей у системі “Аналіз успішності”. Міжнар. наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”. :10-11.
П.І. Жежнич, А.М. Пелещишин, Д.В. Федасюк.  2006.  Комплексна система автоматизації ВУЗу. Міжнар.наук.-пр. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”. :8-9.
А.М. Пелещишин, О.Л. Березко.  2006.  Особливості сучасних концепцій розвитку Вебу. Proc. of the First Intern. Conf. on Computer Science and Engineering "CSE-2006". :9-12.
2005
Peleschyshyn A, Berezko L, Berezko O.  2005.  Intellectual monitoring means of WWW user networking. Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. Proc. of the 2-d Intern. Conf. "ACSN-2005". :46-48.
Peleschyshyn A, Syerov Y, Tarasov D, Zhezhnych P.  2005.  Intelligent system of information gathering and analysis from new Internet-resources. Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. Proc. of the 2-d Intern. Conf. "ACSN-2005".
Peleschyshyn A, Syerov Y.  2005.  Intelligent system of news classyfying and analysis retrieved from Internet-resources. Междунар. школа-конференция по приоритетному направлению “Информационно-коммуникационные системы”. :5-6.
А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець.  2005.  Визначення тематики сайту на основі розділів каталогів Інтернет-ресурсів. Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації. №131
А.М. Пелещишин.  2005.  Моделювання позиції сайту в глобальному середовищі WWW. Східно-Європейський журнал передових технологій. №2(6) Abstract
А.М. Пелещишин.  2005.  Оптимізація форумів та інших форм спільнот користувачів WWW. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №549
А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич.  2005.  Розширення DF- та ER-діаграм проектування Web-систем. Східно-Європейський журнал передових технологій. №5/2005 Abstract
А.М. Пелещишин, Д.О. Тарасов.  2005.  Системні загрози інформаційній безпеці у середовищі WWW. Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації. №133 Abstract
А.М. Пелещишин, О.Л. Березко.  2005.  Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи та мережі. №546
2004
Peleschyshyn A, Holoschuk R, Pasichnyk O.  2004.  Mathematical models of pedagogical testing. Internet Education Science.- Proc. of the Forth Intern. Conf. “IES-2004”. :66-70.
А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич, Ю.О. Сєров.  2004.  Інтелектуальна система аналізу слабоструктурованих Веб-ресурсів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №519
А.М. Пелещишин, Т.Б. Гулка.  2004.  Інтелектуальний аналіз поведінки відвідувачів Web-сайтів (формальна модель). Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №489
А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич, Т.Б. Гулка, В.І. Варивода.  2004.  Інформаційні технології в курортно-санаторному бізнесі. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. №521
А.М. Пелещишин, В.М. Корнелюк.  2004.  Комплексна інформаційна система “Студмістечко”. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №519
А.М. Пелещишин.  2004.  Методи визначення та оптимізації тематики сайту. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №519