Biblio

Found 66 results

2004
А.М. Пелещишин, В.М. Литвин.  2004.  Методи пошуку інформації у глобальній системі World Wide Web. Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації. №127
А.М. Пелещишин.  2004.  Моделювання аудиторії Веб-сайта. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування: теорія та практика.. №522
2003
А.М. Пелещишин.  2003.  Пошук, консолідація та аналіз даних у глобальній системі World Wide Web. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №489
2002
А.М. Пелещишин, Т.Б. Гулка.  2002.   Інформаційна система автоматизації діяльності Львівського історичного музею. Електронні зображення та візуальні мистецтва. Перша Всеукраїнська конференція серії EVA "EVA-2002". :171-176.
А.М. Пелещишин, Т.Б. Гулка.  2002.  Методи ідентифікації відвідувачів Web-сайтів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. №450
А.М. Пелещишин.  2002.  Методи побудови ефективних WWW-систем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №464
А.М. Пелещишин, Я.І. Новицький.  2002.  Методика дослідження тематичних секторів World Wide Web. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №464
А.М. Пелещишин.  2002.  Оптимізація розміщення ресурсів в мережі Інтернет. Міжнар. конф. з індуктивного моделювання "МКІМ-2002". :172-176.
2001
А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич, Р.Б. Кравець.  2001.  Обмежений набір операцій для роботи з базами даних. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №438
А.М. Пелещишин.  2001.  Оптимізація розміщення інформаційних ресурсів на компонентах Web-системи. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №438
1998
А.М. Пелещишин.  1998.  Використання апарату абстрактних автоматів для моделювання Web-систем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №330
Є.В. Буров, А.М. Пелещишин.  1998.  Оптимізація розміщення даних у Web-системах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №330:17-27.
[Anonymous].  1998.  Пелещишин А.М. Напрямки використання Web-технологій при побудові інформаційних систем у сфері виробництва та бізнесу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі, інформаційні технології в управлінні. №330:202-211.
1997
А.М. Пелещишин.  1997.  Розробка інформаційних систем у Web-середовищах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №315
А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець, А.В. Мікула.  1997.  Розробка комплексних інформаційних систем архітектури “клієнт-сервер” на прикладі АСУ “Збут-Фінанси”. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №315
А.М. Пелещишин.  1997.  Розробка програмного забезпечення систем архітектури “клієнт-сервер” з використанням СУБД Oracle7. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №315