Biblio

Found 66 results

Journal Article
А.М. Пелещишин.  2004.  Моделювання аудиторії Веб-сайта. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування: теорія та практика.. №522
А.М. Пелещишин.  2005.  Моделювання позиції сайту в глобальному середовищі WWW. Східно-Європейський журнал передових технологій. №2(6) Abstract
А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич, Р.Б. Кравець.  2001.  Обмежений набір операцій для роботи з базами даних. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №438
А.М. Пелещишин.  2001.  Оптимізація розміщення інформаційних ресурсів на компонентах Web-системи. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №438
Є.В. Буров, А.М. Пелещишин.  1998.  Оптимізація розміщення даних у Web-системах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №330:17-27.
А.М. Пелещишин.  2005.  Оптимізація форумів та інших форм спільнот користувачів WWW. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №549
[Anonymous].  1998.  Пелещишин А.М. Напрямки використання Web-технологій при побудові інформаційних систем у сфері виробництва та бізнесу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі, інформаційні технології в управлінні. №330:202-211.
А.М. Пелещишин.  2003.  Пошук, консолідація та аналіз даних у глобальній системі World Wide Web. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №489
А.М. Пелещишин.  1997.  Розробка інформаційних систем у Web-середовищах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №315
А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець, А.В. Мікула.  1997.  Розробка комплексних інформаційних систем архітектури “клієнт-сервер” на прикладі АСУ “Збут-Фінанси”. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №315
А.М. Пелещишин.  1997.  Розробка програмного забезпечення систем архітектури “клієнт-сервер” з використанням СУБД Oracle7. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. №315
О.Ю. Тимовчак-М, А.М. Пелещишин.  2012.  Розроблення формалізованих запитів для виявлення веб-форумів та дискусій. Вісник Національного авіаційного університету . № 1 (50):106-111.
А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич.  2005.  Розширення DF- та ER-діаграм проектування Web-систем. Східно-Європейський журнал передових технологій. №5/2005 Abstract
А.М. Пелещишин, Д.О. Тарасов.  2005.  Системні загрози інформаційній безпеці у середовищі WWW. Автоматизовані системи управління та пристрої автоматизації. №133 Abstract
А.М. Пелещишин, О.Л. Березко.  2005.  Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи та мережі. №546